Vil kutte i sykelønna- sender regningen til lavtlønte

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke er nok en gang ute for å kutte i sykelønna til lavtlønte. Nok en gang er det folk som jobber hardt for lave lønninger som er problemet til velferdsstaten.

Av Andreas C. Halse (daglig leder)

Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen mener diskusjonen om sykelønn er «tabu» og at det er på tide å snakke om problemene. Imidlertid er det ingenting som er tabu med å ville kutte i sykelønna i Norge. Et kjapt søk i a-tekst gir over 15000 treff på ordet sykelønn. Det er få ordninger en samlet skravleklasse har brukt så mange spaltemeter på å ville kutte i de siste årene.

Derimot er det alt for langt mellom folk som påpeker de åpenbare urettferdighetene ved et system som kutter i støtten til sjuke folk med lave lønninger.

Sykelønnen er allerede begrenset

Det de som vil kutte i utbetalingene ved sykdom ikke forteller oss er nemlig hvordan sykelønnen faktisk er innrettet i dag. I dag er det faktisk en begrenset utbetaling for alle som tjener over 6 G. Det vil si at staten uansett ikke utbetaler mer enn 560 000 kroner i året for å dekke ditt sykefravær.

Så er det naturligvis mange som mottar større betalinger allikevel. Det er fordi de har enten private eller kollektive avtaler om at arbeidsgiver tar mellomlegget. Det gjør at vi kan konkludere med to ganske viktige ting.

For det første at forslagene om kutt i sykelønna først og fremst retter seg inn mot folk som tjener under 560 000 i året. Det er selvsagt en god årslønn i Norge, men i denne kategorien finnes det også mange som tjener dårlig. Som vanlig er det altså disse som skal piskes tilbake på jobb, mens de som tjener godt fra før ofte har ordninger som gjør at de ikke taper penger på å være syke uansett.

Det andre vi kan merke oss er at det er stor etterspørsel etter private ordninger for å sikre seg under sykdom for dem som har råd til det. Om sykelønnen reduseres er det meget god grunn til å tro at mange av de som har råd til det vil enten forhandle seg til eller kjøpe seg slike ordninger privat. Altså flyttes mye av forsikringsansvaret for sykdom fra fellesskapet og til private forsikringsselskap. Det betyr ikke bare større forskjeller, men folk som blir presset inn i det private forsikringsselskapet vil også ha mindre grunn til å slutte opp om det offentlige systemet.

De dårligst betalte jobbene er også de tyngste

Det er heller ikke til å komme bort fra at mange av de som tjener dårlig også har tunge jobber. Jobber med mye kontakt med andre mennesker og jobber hvor det er umulig å gjemme seg bort på et kontor hvis man er litt dårlig.

Angrepet på sykelønna fra Virke handler om å redusere utbetalingene eller korte ned perioden du får lov til å være syk. I praksis vil dette altså gå mest utover de som har de dårligst betalte jobbene og de tyngste jobbene. De som tjener godt vil merke svært lite til dette, men mange av de som er midt mellom vil få langt mindre grunn til å bidra til fellesskapets ordninger.

Det kan godt hende noe bør gjøres med sykelønna, men da må utgangspunktet være å gjøre ordningen mer rettferdig. Privilegerte folk som vil piske lavlønte og sjuke folk tilbake på jobb er i hvert fall en særdeles dårlig start. De som allerede tjener godt vil derimot komme godt ut av Virkes forslag.