Priskomiteen

leif_ArchiveLEIF SANDE (KOMITÉLEDER)
Leif Sande er tidligere forbundsleder i Industri Energi. Fra 1985 var han nestleder i NOPEF, og fra 2000 forbundsleder. Da NOPEF og Norsk Kjemisk industriarbeiderforbund slo seg sammen i 2006 ble Sande valgt til forbundsleder i det nye forbundet Industri Energi. Han har bakgrunn som driftsoperatør fra petrokjemianlegget på Mongstad der han var klubbleder. Sande har en rekke verv i fagbevegelsen. Blant annet er han visepresident i den internasjonale energi- og kjemiarbeiderføderasjonen (ICEM) og styremedlem i Industriansatte i Norden.

 

 

randi_bj_rgen_ArchiveRANDI GABRIC BJØRGEN
Randi Gabric Bjørgen var leder av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) fra 1996 til 2006. Før dette hadde hun en rekke sentrale verv i samme organisasjon. Hun har erfaring fra nordisk og internasjonal fagbevegelse, og har sittet i en rekke offentlige råd og utvalg. Bjørgen har nå prosjektansvaret for et YS-prosjekt, støttet av Norad, i det sørlige Afrika.

 

 

helha_hjetland_ArchiveHELGA HJETLAND
Helga Hjetland var leder for Norsk Lærerlag fra 1995 til 2001, og deretter leder i Utdanningsforbundet til og med 2009. Hun er utdanna lærer og arbeidet som lærer, konsulent og rektor fra 1972 til 1988. I dag er hun styreleder i FN-sambandet, styremedlem i Unicef Norge og i Global Campaign for Education. Hjetland har gjennom mange år vært engasjert i ulike solidaritetsprosjekt gjennom Norsk Lærarlag og Utdanningsforbundet, spesielt i Afrika, Mellom-Amerika og Palestina. Arbeidet har i hovedsak handla om styrking av fagbevegelsen, spesielt kvinners rolle.

 

yngve_hagensen_ArchiveYNGVE HÅGENSEN
Yngve Hågensen var leder for Landsorganisasjonen (LO) fra 1989 til 2001, deretter spesialkonsulent i LO til 2003. Han har hatt en rekke verv i fagbevegelsen lokalt og sentralt, blant annet formann for Papirarbeidernes Forening i Halden, forbundsstyremedlem i Norsk Papirindustriarbeiderforbund, distriktssekretær både i Møre og Romsdal og i Oslo/Akershus og LO-sekretær fra 1977 til han ble LO-leder. Internasjonalt har han bl.a. vært styremedlem i Den Europeiske Faglige Samorganisasjon (ETUC).

 

 

finn_erik_thoresen_ArchiveFINN ERIK THORESEN
Finn Erik Thoresen er fagutdannet i grafiske fag og har hatt en rekke verv i fagbevegelsen lokalt og sentralt, blant annet klubbleder i Ukebladet Hjemmet, forbundsleder i Norsk Grafisk Forbund og 2. nestleder i LO. Som 2. nestleder i LO hadde han det politiske ansvaret for LOs internasjonale solidaritetsarbeid, et engasjement han har videreført som styreleder i Norsk Folkehjelp, som styremedlem i FN Sambandet og representantskapsmedlem i Fellesutvalget for Palestina. Thoresen har tidligere vært leder av Nordisk Grafisk Union, visepresident i Internasjonale Grafiske Federationen, styremedlem i UNI og visepresident UNI Grafisk sektor.

 

livt_rres-2928_ArchiveLIV TØRRES
Liv Tørres er direktør ved Nobels Fredssenter og tidligere generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Hun har lang internasjonal erfaring, og har jobbet tett med, og for, fagbevegelsen i Norge, Sør Afrika og internasjonalt i mange år. Tørres har bakgrunn i forskningssektoren fra Fafo, Universitetet i Oslo og Forskningsrådet, og har doktorgrad i statsvitenskap om fagbevegelsen i Sør-Afrika. Hun har vært rådgiver for fagbevegelse og myndigheter når det gjelder spørsmål om demokratisering og organisasjonenes rolle, og var i 2011 politisk rådgiver for Arbeidsministeren.

 

 

220px-gerd-liv_valla_ArchiveGERD-LIV VALLA
Gerd-Liv Valla var leder for Landsorganisasjonen (LO) fra 2001 til 2007, og er i dag spesialkonsulent i LO. Hun er cand.polit fra 1977, og har hatt en rekke verv i fagbevegelsen lokalt og sentralt, blant annet i NTLs avdeling i Forskningsrådet, sekretær i Statstjenestemannskartellet, nestleder i NTL og i LO før hun ble valgt som LO-leder. Valla har arbeidet som politisk rådgiver og statssekretær ved Statsministerens kontor og var i 1997 justisminister. Hun har i sin tid i LO-ledelsen deltatt aktivt i internasjonal fagbevegelse både i Norden, Europa og globalt.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter