Priskomiteen

Frode Alfheim (komitéleder) 

Frode Alfheim ble valgt som leder i Industri Energi på Landsmøtet i 2017. Han har vært nestleder fra 2010 og jobbet i LO-systemet siden 90-tallet. Alfheim har vært politisk rådgiver i tre departementer og kommer opprinnelig fra Dønna i Nordland.

 

 

 

Gerd Kristiansen

Gerd Kristiansen er styreleder i Norsk Folkehjelp og tidligere leder i LO. Kristiansen er utdannet hjelpepleier.

 

 

 

Trine Lise Sundnes 

Trine Lise Sundnes er leder i Handel og kontor og styreleder i FN-sambandet. Hun har tidligere sittet i LOs ledelse og har vært styremedlem i FNs arbeidslivsorganisasjon, ILO.

 

 

Atle Høie

Atle Høie er visegeneralsekretær i den globale fagforeningen IndustriAll og nestleder i Norsk Folkehjelp. Høie er tidligere internasjonal rådgiver i Fellesforbundet og har hatt styreverv i LOs styringsorgan for solidaritetsarbeid, Internasjonal Faglig Solidaritet (IFS).

 

 

Haldis Holst

Haldis Holst er Haldis er visepresident i Education International og har bakgrunn som blant annet nestleder i Utdanningsforbundet i Norge. Hun har jobbet tett med situasjonen for lærerfagforeningene i Bahrain og har det daglige ansvaret for Education Internationals arbeid med menneskerettigheter, faglige rettigheter og solidaritet.

 

 

randi_bj_rgen_ArchiveRandi Gabric Bjørgen
Randi Gabric Bjørgen var leder av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) fra 1996 til 2006. Før dette hadde hun en rekke sentrale verv i samme organisasjon. Hun har erfaring fra nordisk og internasjonal fagbevegelse, og har sittet i en rekke offentlige råd og utvalg. Bjørgen har nå prosjektansvaret for et YS-prosjekt, støttet av Norad, i det sørlige Afrika.

 

 

livt_rres-2928_ArchiveLiv Tørres
Liv Tørres er direktør ved Nobels Fredssenter og tidligere generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Tørres har bakgrunn fra Fafo, Universitetet i Oslo og Forskningsrådet, og har doktorgrad i statsvitenskap om fagbevegelsen i Sør-Afrika. Hun har vært rådgiver for fagbevegelse og myndigheter når det gjelder spørsmål om demokratisering og organisasjonenes rolle, og var i 2011 politisk rådgiver for Arbeidsministeren.