Om prisen

STATUTTER FOR PRISEN
Prisen er en internasjonal pris opprettet av Industri Energi. Den deles ut årlig av «Komiteen for Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter» etter retningslinjer fastsatt i følgende statutter. Statuttene kan endres av Landsstyret i Industri Energi med 2/3 flertall.

BELØP
Prisen er på NOK 500.000. 250.000 går direkte til prisvinner og et tilsvarende beløp settes av til oppfølgingsarbeid knyttet til prisvinneren eller nærliggende prosjekter. Pengene tas fra forbundets internasjonale solidaritetsfond. Beløpet kan justeres av Forbundsstyret i forbindelse med behandling av forbundets budsjett.

FORMÅL MED Å STIFTE EN PRIS
Hovedformålet er å fremme arbeidet for å styrke fagforeningsarbeid og faglige rettigheter internasjonalt.

HVEM KAN FÅ PRISEN
Prisen tildeles en person eller organisasjon som i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden.

HVEM KAN FORESLÅ KANDIDATER
Følgende kan fremme forslag om kandidater til prisen:

KOMITÉEN FOR INTERNASJONAL FAGLIG PRIS
Komiteen er bredt sammensatt av 7 personer fra norsk fagbevegelse og blir oppnevnt av Landsstyret i Industri Energi for fire år om gangen. Se hvem som sitter i komiteen.

Industri Energis forbundsstyre har fullmakt til å vedta supplering hvis nødvendig.
Sekretariatet ligger i Industri Energi.

PRISUTDELING
Prisen deles ut på eget arrangement i midten av juni hvert år.

OM ARTHUR SVENSSON

img04

Arthur Svensson (1930-2008) var en av norsk fagbevegelses mest markante tillitsvalgte som har satt dype spor i norsk samfunnsliv ved å skape bedre vilkår for norske arbeidsfolk. Arthur Svensson involverte seg også sterkt på den internasjonale arenaen. Arthur – eller «Professor Arthur» som han ble kalt av Fathi Arafat, broren til Yassir Arafat – ble derfor et begrep som strekker seg langt utover fagbevegelsens rekker.

Arthur Svensson kom fra fra fattige kår. Han ble først organisert i Kjemisk Forbund i 1955 som boltetrekker ved aluminiumsverket på Sunndalsøra. Arthur utmerket seg med tydelige meninger og fast opptreden, og fikk raskt en rekke andre verv. Han var leder av Kjemisk Forbund i 17 år og medlem av LOs sekretariat.

Arthur Svensson stod fremst i rekken for å bedre skiftarbeidernes lønns- og arbeidsvilkår, og markerte seg som en sentral pådriver for Arbeidsmiljøloven som kom i 1977. I tillegg sto Arthur i front i kampen mot atomvåpen, for palestinernes rettigheter og solidaritet mellom arbeidsfolk på tvers av landegrensene.