Nominering

HVEM KAN MOTTA PRISEN?

Prisen tildeles en person eller organisasjon som i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden. Avdøde personer kan ikke nomineres.

HVEM KAN NOMINERE KANDIDATER TIL PRISEN?

Alle tillitsvalgte og ansatte i norsk og internasjonal fagbevegelse kan komme med forslag på kandidater.

KRAV TIL NOMINASJONER

Nominasjonen må inneholde en begrunnet redegjørelse for hvorfor kandidaten fortjener å motta prisen. Forslagsstilleren må også informere om hans/hennes eventuelle relasjon til den foreslåtte kandidaten.

Nominasjoner må gjøres på ett av følgende språk: norsk, engelsk, fransk eller spansk.

FRIST

Forslag må være mottatt seinest 1.januar hvert år.

FORSLAG PÅ KANDIDAT

Forslag kan sendes inn gjennom å fylle ut skjemaet nedenfor eller via e-post til espen.loken@industrienergi.no.

Send