Fagorganisering gir høyere lønninger for alle

Det er mange gode grunner å være fagorganisert. Høyere lønn er blant de aller mest grunnleggende fordeler med medlemskap i en fagforening. Men visste du at å være medlem i en fagforening bidrar til høyere lønn for alle? 

Det er en kjent sak at andelen fagorganiserte i et samfunn gjør at lønna er høyere. Det er grunnen til at fagforeningsknusing er milliardbusiness i USA og er trolig en av hovedårsakene til lav lønnsvekst i Europa de siste tiårene.

Den samme utviklingen har vært tydelig i USA og kommet såpass langt at selveste New York Times undrer på hvorfor lavere arbeidsledighet ikke lenger fører til høyere lønninger. I følge historiske erfaringer og økonomisk teori burde det vært selvsagt at lønningene øker når flere er i jobb.

Det er liten tvil om at noe har skjedd med maktforholdene i arbeidslivet.  De aller fleste land opplever en nedgang i andelen som er fagorganisert. På samme tid har lønnsandelen i økonomien gått drastisk nedover. Svakere fagforeninger og færre arbeidere som er omfattet av kollektive avtaler er store deler av forklaringen.

Samtidig som vi har sett at lønnsandelen av den totale verdiskapningen i et samfunn går ned med lavere organisasjonsgrad, ser vi at land med relativt høy organisasjonsgrad neste alltid er land med høye lønninger. I internasjonal sammenheng topper Island, Finland, Sverige, Danmark, Belgia og Norge statistikken i andel fagorganiserte.

Uorganiserte tas med på lasset

At fagorganiserte har høyere lønninger er nok intuitivt for de fleste. Å stå sammen fremfor å forhandle om lønn alene er tross alt selve eksistensgrunnlaget til fagbevegelsen som vi kjenner den.  Det finnes imidlertid en del forskning som viser ganske klart at mange fagorganiserte også fører til høyere lønninger for dem som ikke er organisert.

Ifølge en undersøkelse gjort av Economic Policy institute har for eksempel regnet seg frem til at amerikanske menn i privat sektor taper 22 000 kroner hvert eneste år på fallet i antall organiserte siden slutten av 70-tallet.

Solidaritet smitter

Grunnen er enkel. Ifølge den samme undersøkelsen handler det om en såkalt smitteeffekt. Uorganiserte bedrifter ser til tariffavtaler og bruker det som utgangspunkt for egne lønninger.

Høy organisasjonsgrad og mange tariffavtaler vil også gjøre det vanskeligere for bedrifter å tilby lave lønninger fordi de må konkurrere mot bedrifter med tariffavtaler. Organiserte arbeidere er på den måten i stand til å sette en viss standard i arbeidslivet. Selv i land der tallet er relativt lavt.

Kort oppsummert:

Å melde deg inn i en fagforening gir høyere lønn. Både til deg selv og til kollegaen som ikke gidder.