Åpent for nominasjoner

Vi inviterer tillitsvalgte og ansatte i norsk og internasjonal fagbevegelse til å nominere kandidater til Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter.

Generalsekretær, Trevor Christians i CSAAWU, tar i mot fjorårets pris på vegne av organisasjonen. Foto: Håvard Sæbø

Siden 2010 har Svenssonprisen gått til personer og organisasjoner som har gjort en særlig innsats for å fremme fagorganisering og faglige rettigheter i verden. Blant prisvinnerne finner vi lærere i Bahrain, gruvearbeidere i Mexico og tekstilarbeidere fra Kambodsja.

I fjor gikk prisen til den Sørafrikanske fagforeningen CSAAWU. CSAAWU representerer gårdsarbeidere i møte med gjenlevende strukturer fra apartheid, et slavelignende arbeidsliv og grov utnyttelse. les mer om CSAAWU og deres besøk i Norge hos Frifagbevegelse.

Fristen for å foreslå kandidater er 1.januar 2018, men allerede nå er det fritt frem for å nominere folk eller organisasjoner man mener fortjener anerkjennelsen og ressursene som ligger i denne prisen. Kriteriene for vinneren er at det må være en person eller organisasjon som «i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden.»

Alle ansatte og tillitsvalgte i norsk og internasjonal fagbevegelse har forslagsrett. Det samme gjelder tidligere prisvinnere og styremedlemmer i organisasjoner som har mottatt prisen.

Vi oppfordrer alle til å begynne jobben med å forberede og sende inn forslag på verdige kandidater allerede nå. Vi ber om at det redegjøres godt for den nominertes bakgrunn og hvorfor vedkommende bør få prisen.

Tiden vi lever i preges av ulikhet og sosial uro. Gjennom fagorganisering og respekt for faglige rettigheter kan vanlige mennesker få redskapene som trengs til å stå opp for rettferdig fordeling av godene.

For oss handler internasjonal solidaritet om å bidra til å bygge opp arbeidsfolks organisasjoner. Kun slik kan vi bygge samfunn som forvalter naturressurser på en måte som kommer hele folket til gode, bygge sterke fellesskap og rettferdig fordeling.

Det er i denne ånden vi fortsetter å dele ut Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter for noen av de som står fremst i kampen. Det blir ingen rettferdighet uten en sterk fagbevegelse.

Vennligst bruk dette skjemaet for å nominere kandidater. Nominasjoner kan også sendes med eventuelle vedlegg til Espen Løken, sekretær for priskomiteen: espen.loken@industrienergi.no.

Mer om prisen her.

Tidligere prisvinnere her.