Svenssonstiftelsen

Svenssonstiftelsen jobber for å fremme verdien av fagorganisering, respekt for faglige rettigheter og at naturressurser utnyttes på en rettferdig, fornuftig og bærekraftig måte.

Svenssonprisen

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter deles ut en gang i året og går til en person eller organisasjon som har gitt et særlig bidrag til å fremme fagorganisering eller faglige rettigheter.